Ouderhulp 
 
Ouders

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouders zijn graag op de een of andere manier betrokken bij de school van hun kind.
Belangstelling voor het schoolgebeuren komt het eigen kind ten goede. Wij zien ouders niet als onze klanten, maar als opvoedingspartners: ouderbetrokkenheid 3.0. 

Dat betekent dat wij een veelvuldig contact op prijs stellen. De ouders van onze kleuters komen vrijwel dagelijks de school binnen. Dat maakt het mogelijk om snel even wat informatie uit te wisselen. Alle leerkrachten gaan aan het eind van de ochtend en middag met de kinderen mee naar buiten. Ook dan is het mogelijk om elkaar even te spreken. Zo blijven we samen op de hoogte van het wel en wee van uw kind.

Bij allerlei wekelijks terugkerende activiteiten is ouderhulp aanwezig. Ook worden ouders - al dan niet via de ouderraad - betrokken bij voorbereiding, organisatie en uitvoering van allerlei werkzaamheden en festiviteiten.

Daarnaast vragen we ouders om rond een onderwerp met ons mee te denken. Op dit moment is er  een werkgroep die bekijkt of de huidige schooltijden nog wel passen bij de wensen en mogelijkheden van deze tijd.

Er vinden informatieavonden plaats, maar ook via de nieuwsbrief die elke twee weken op donderdag uitkomt. Wekelijks worden de ouders geïnformeerd via Klasbord. Hierop staan korte berichten en foto’s van de groep. Op de website vindt u natuurlijk ook veel informatie in algemene zin. Daarnaast is er voor ouders gelegenheid om via de medezeggenschapsraad een stem te hebben in het beleid van de school.

Er zijn dus veel mogelijkheden om uw stem te laten horen. Neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje onder de pagina's medezeggenschapsraad en ouderraad.

Wilt u verlof aanvragen? 
Onder de pagina schooldocumenten kunt u de desbetreffende informatie vinden.