Onze school

De Wegwijzer

De Wegwijzer is een Rooms-Katholieke basisschool die staat in
de woonkern 't Maaskantje in de gemeente Den Dungen. De school maakt deel uit van de Stichting Cadans Primair. Deze stichting heeft twaalf basisscholen in de gemeente onder haar beheer.

Basisschool de Wegwijzer heeft ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over
9
groepen en is gelegen in woonkern het Maaskantje. Deze leerlingen komen voor een belangrijk deel uit de wijk waarin de school ligt, maar ook uit de 'buitengebieden' die grenzen aan Schijndel en Berlicum. 

Op onze school begeleiden wij kinderen in hun totale ontwikkeling en hebben we oog voor hun talenten.

Onze uitgangspunten zijn:

- Zelfvertrouwen: ik mag leren door vallen en opstaan;

- Eigenaarschap: ik weet wat ik kan, wat ik moeilijk vind en
  wat ik graag wil leren;

- Ervaren en betekenisvol leren: ik weet wat ik leer en waarom
  en ik mag dat op verschillende manieren doen.

Onze school maakt deel uit van Kindcentrum De Wegwijzer. De samenwerking tussen alle partners is gericht op het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Personeel

Het team van onderwijsgevenden telt 17 leerkrachten, één docent bewegingsonderwijs, één intern begeleidster en twee onderwijsassistentes. Dit team wordt geleid door een directeur en bijgestaan door een conciërge en een managementassistent.

Gezonde school

De Wegwijzer vindt gezond gedrag enorm belangrijk en dat wordt zichtbaar in ons aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. We zijn er trots op dat we hiermee het vignet Gezonde School van het GGD toegekend hebben gekregen op de onderdelen voeding en bewegen.

Speel- en beweegpark

Samen met de educatieve partners, de buurt en (sport)verenigingen is De Wegwijzer betrokken bij een bijzonder vooruitstrevend initiatief. De speelplaats rond onze school is een openbaar speel- en beweegpark, ingericht voor alle mensen van 0 - 99+ jaar volgens de kleuren van Beweegwijs. 

Gebouw

De Wegwijzer werd gesticht in 1974. Het huidige gebouw dateert uit 1993. De school is gelegen in Maaskantje. Samen met Den Dungen vormt dit een van de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. De leslokalen liggen in clusters van drie om de centrale ruimte. Het tiende (semi-permanente) leslokaal dateert van december 2001. De school beschikt over een eigen gymzaal. In 2015 en heeft er een verbouwing plaatsgevonden en is onze school een echt Kindcentrum geworden.