Inspectierapport

Het laatste bezoek van de inspectie dateert uit juni 2016. De reactie van het bestuur op de bevindingen van de inspectie kunt u terug lezen in de bijlage.