Communicatie

De school houdt u op de hoogte van allerlei wetenswaardigheden betreffende de school in het algemeen of uw kind in het bijzonder, door:

  • Via Parro krijgen onze ouders bijna wekelijks een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderenuit een groep mee bezig zijn.
  • Mail
  • Nieuwsbrief  'De Webwijzer' Maandelijks proberen wij jullie zo goed mogelijkop de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
  • Jaarkalender
  • Schoolgids en Schoolplan
  • Onze website
  • Informatieavonden op zowel groep- als schoolniveau;