Medezeggenschapsraad

 

MR leden:

Onze MR heeft in totaal 6 leden: 3 ouders en 2 MR leerkrachten. GMR leerkracht telt eventueel mee voor een derde stem. 

 

MR ouders: Erik v Leur, Karlijn Verkade, Anne Smits

MR leerkrachten: Marjan van Leuken en Esmee van Uden 

GMR ouder: 
GMR leerkracht: Christel Livius

Wat houdt de MR in?

Iedere school heeft verplicht een MR. De MR bestaat uit twee geledingen: 

  • vertegenwoordigers van de ouders.
  • vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

De directeur van De Wegwijzer is adviseur van de MR. MR-leden worden voor 3 jaar gekozen in de MR; ieder jaar vinden er verkiezingen plaats voor 1 ouderlid en 1 teamlid. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de oudergeleding. U wordt hierover via de Webwijzer op de hoogte gehouden. De MR overlegt met directie, bestuur en ouderraad en is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zijn alle scholen van het SKIPOS vertegenwoordigd door één ouder en één leerkracht. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Via de website kunt u kennisnemen van de datum (agenda), de agenda (Webwijzer) en het verslag van iedere vergadering (zie rechts).

Contact met de MR

Voor vragen of suggesties kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken. Maar u kunt ook een mail sturen naar: mr.ww@cadansprimair.nl

Wij zorgen dan dat uw mail op de juiste manier wordt afgehandeld. Op onze schoolkalender kunt u de vergaderdata terugvinden.