Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste club ouders die graag leuke dingen voor de kinderen organiseert. Onze ouderraad (OR) bestaat in principe uit 10 ouders en minimaal één teamlid. Als belangrijkste taak heeft de OR het organiseren van allerlei festiviteiten voor de kinderen en probeert daarbij zoveel mogelijk de ouders te betrekken. De ouderraad vergadert ongeveer 5 a 6 keer per jaar. De verslaglegging gebeurt via notulen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Aan het onderwijs bij ons op school zijn voor de ouders geen verplichte kosten verbonden. Wel vraagt de OR u een vrijwillige bijdrage van €30,- per kind per schooljaar ten behoeve van alle activiteiten die door de ouderraad op school worden georganiseerd. Ook voor de leerlingen die instromen tot 1 mei wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt geïnd op de informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Middels deze vrijwillige ouderbijdrage wordt een budget opgebouwd wat wordt gebruikt voor tal van activiteiten zoals: de kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, carnaval, de vossenjacht, een ijsje met warm weer etc. Ook draagt de ouderraad zorg voor persoonlijke attenties bij speciale gelegenheden - zoals jubilea, geboorten, langdurige ziekte of overlijden - van aan school verbonden personen.

De school vraagt enkel een extra vrijwillige ouderbijdrage aan alle leerlingen van groep acht die meegaan op schoolkamp.

 

Inzamelingsacties

De OR heeft een eigen kledingcontainer welke staat aan de rand van het speelplein dichtbij de waterpomp aan de zijde van de Brouwersstraat. De opbrengst van deze kledingbak komt volledig ten goede aan de OR van de Wegwijzer en komt dus 100% ten goede aan de kinderen van de school. Dus mocht u oude kleding hebben dan verzoeken we u graag deze in ‘onze’ kledingcontainer te deponeren. Hierdoor kunnen we de vrijwillige bijdrage van de school zo laag mogelijk houden.

Tevens hebben we sinds een jaar een batterijcontainer in de school waarin u uw batterijen kunt deponeren. Goed voor het milieu en de opbrengst wederom ten gunste voor de school. Dus het mes snijdt aan 2 kanten.

Contact met de OR

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de ouderraad, of eventueel zitting willen nemen in de ouderraad, neem dan gerust contact op met een van de leden, zij staan u graag te woord. Maar u kunt ook een mail sturen naar: or.dewegwijzer@cadansprimair.nl