Hoe volgen we de leerlingen

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met het leerlingvolgsysteem “ParnasSys”.

Alle resultaten van de toetsen die bij de methodes horen, als ook de Cito-toetsen worden in dit systeem ingevoerd. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en deze toetsen zijn er op verschillende vakgebieden. Wij gebruiken deze toetsen in de groepen 3 t/m 8. De resultaten worden gebruikt om uw kind goed te kunnen volgen. Alle resultaten van de kinderen en observaties van de leerkracht worden genoteerd in Parnassys. Parnassys is dus het systeem waarmee we op school werken. Alle communicatie met ouders loopt via Parro en Ouderportaal. Beide zijn ook gekoppeld aan Parnassys.