School

Waar staan wij voor!

De Wegwijzer is een veilige school die oog heeft voor ieders talent en waar je goed bent zoals je bent! We bieden een gezonde en veilige plek waar kinderen en ouders met plezier naar toe gaan. Elk kind is voor ons uniek en wij erkennen ieders talent. Het onderwijs is zo ingericht, dat er aandachten uitdaging is voor ieder kind op elk niveau. We zorgen voor eenheid door een duidelijke doorgaande lijn te creëren in: het pedagogisch klimaat, de didactiek, de werkwijzen en de organisatie in ons schoolgebouw.

Niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten leren van en met elkaar. Binnen het team wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten, spreekt men uit wat hen bezighoudt, maken we werk van onze professie en denken we samen na over onderwijs. 

Onze kernwaarden

Binnen de school hebben we een viertal kernwaarden die voor ons voorwaardelijk zijn om samen te kunnen groeien, samen wijzer te worden, te weten: veilig, gezond, geluk en samen. Deze vier kernwaarden hebben we in een hart vorm gegeven en dat hart is zichtbaar in elke groep. De keuze van onze kernwaarden en de methodiek waarmee we werken komt vanuit ons team. We hebben na een grondige inventarisatie keuzes gemaakt in wat wij belangrijk vinden en op welke manier wij dat vormgeven. We werken juist preventief en door een goed, veilig klimaat te scheppen zorgen wij voor het geluk en gezond gedrag in onze school…dat doen we SAMEN.

Binnen onze school en samen met kinderopvang Blij en BSO Bolderburen werken we met een viertal gedragsverwachtingen die voor iedereen gelden; leerling, leerkracht en ouders. 

  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • Praat zacht en op een rustige manier, dan kan iedereen werken met veel plezier. 
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  

Deze gedragsverwachtingen bespreken we met regelmaat met onze leerlingen en hangen ook visueel door het schoolgebouw heen.

Gezonde school

De Wegwijzer vindt gezond gedrag enorm belangrijk en dat wordt zichtbaar in ons aanbod van sport, bewegen en gezonde voeding. We zijn er trots op dat we hiermee het vignet “Gezonde School” van de GGD toegekend hebben gekregen. Hiermee tonen we aan dat we door de schooldagen heen meer dan voldoende tijd inzetten om onze leerlingen te laten bewegen en gezonde voeding heel belangrijk vinden. Het buiten terrein rond onze school is een openbaar speel- en beweegplein. Daarnaast hebben we ook het vignet “Welbevinden” gekregen, omdat wij als school in een doorgaande lijn aandacht besteden aan het welbevinden van onze leerlingen.

De Wegwijzer wil haar naam blijven waarmaken en een wegwijzer zijn voor de leerlingen die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. Onze school is eigenlijk de maatschappij in het klein en daar willen wij kinderen in op weg helpen. Wij geloven in een omgeving waarin kinderen spelenderwijs de kleurrijke wereld om hen heen ontdekken.