Gezonde school

Onze school heeft het Vignet Gezonde School behaald.Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan.De Wegwijzer profileert zich als gezonde school en heeft in 2019 het vignet Gezonde School behaald op sport en bewegen en in 2020 het vignet voor Welbevinden. Daarmee laten wij zien dat wij mentale en fysieke gezondheid op onze school belangrijk vinden. Bovendien verbinden we met het vignet losseactiviteiten in een planmatige en structurele aanpak.

Scholen staan er niet alleen voor als het gaat om de gezondheid van hun leerlingen. Ze delen de verantwoordelijkheid hiervoor met ouders. Als scholen en ouders samenwerken wordt het uitvoeren van Gezonde School-activiteiten makkelijker én effectiever.Met het vignet mag onze school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren. Onze school richt zich hierbij op twee thema's: ''Sport en bewegen en Welbevinden".

Sport en bewegen

Bewegen met plezier!Met een gevarieerd sport- en beweegaanbod kan onze school een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van de kinderen. Kinderen leren tijdens de beweegactiviteiten ook samenwerken en hoe je je sportief en respectvol gedraagt.

  • Er staan genoeg lessen bewegingsonderwijs op het rooster. Op de Wegwijzer krijgen de kinderen voldoende kans om te bewegen. Dit houdt voor groep 1 en 2 in: dagelijks meerdere beweegmomenten buiten en in de speelzaal en 2 gymlessen per week. Voor groep 3 tot en met 8: twee gymlessen van 45 minuten per week. In de planning van de lessen komen alle leerlijnen uitgebreid aan bod.
  • Iedere dag spelen alle kinderen buiten met Beweegwijs. Tijdens het speelkwartier worden er meerdere beweegspellen gespeeld onder begeleiding van juniorcoaches. Deze juniorcoaches zijn leerlingen uit de bovenbouw die de spellen uitkiezen, voorbereiden en uitvoeren. De spelen zijn onderverdeeld in kleuren en hebben een opbouw in moeilijkheid. Van sociaal makkelijk naar heel complex spelgedrag.                                                             
  • Onder schooltijd worden beweegtussendoortjes (beweegspelletjes) aangeboden tussen de lessen door. Kinderen kunnen hun bewegingsdrang even kwijt en weer geconcentreerder door met de volgende les.
  • Bij het leren en automatiseren van rekenen en taal worden bewegingen gebruikt om de hersenhelften te stimuleren. Op een speels-actieve manier levert deze braingym bewezen ontspanning en rendement.
  • De lessen bewegingsonderwijs worden grotendeels gegeven door een vakleerkracht en verder nog door goed opgeleide bevoegde groepsleerkrachten. Dit komt de kwaliteit van de lessen ten goede. Bovendien leren kinderen niet alleen goed bewegen, ze gaan uitdaging aan, leren grenzen verleggen en zichzelf ontdekken. Juist dat zorgt voor het beleven van meer plezier aan bewegingsactiviteiten.
  • Het schoolplein is zodanig ingericht dat het kinderen uitdaagt tot bewegen. Een bewegingsvriendelijk ingericht schoolplein met voldoende sport- en spelmaterialen stimuleert kinderen om in de pauzes of voor en na schooltijd meer te bewegen.Door de herinrichting van onze schoolomgeving tot Speel- en beweegeiland willen we nog meer beweegmogelijkheden creëren voor jong en oud. Dit schooljaar (2017-2018) zijn er verschillende nieuwe toestellen bijgekomen om ons beweegpark nog aantrekkelijker te maken.
  • Stimuleren van sport en bewegen is opgenomen in het Wegwijzer schoolbeleid. Het kindcentrum kiest voor "bewegen" als profiel om uit te stralen.

Voeding

Wij doen ieder jaar mee aan verschillende projecten omtrent gezonde voeding. Ik eet het beter, nationaal schoolontbijt, klassenlunch, smaaklessen, fitfoodfunfactory, ren je fit! Wij werken als school nauw samen met de GGD Hart van Brabant. We hebben een schoolgezondheidsplan waarin wij op overzichtelijke wijze de prioriteiten, activiteiten, de planning en de communicatie bijhouden.Als school voeren wij een effectief voedingsbeleid en hanteren wij de volgende afspraken. We geven ouders voorlichting over geschikte pauzehappen. We stimuleren ouders gezonde pauzehappen mee te geven aan hun kind. Ouders worden zo nodig aangesproken op meegebrachte pauzehappen-en dranken van hun kind. Een gezonde pauzehap bestaat uit groente en fruit, water, of andere gezonde dranken. Geen koolzuurhoudende en energy drank.

Ouders krijgen van de school, voorlichting over een gezond lunchpakket. Wij stimuleren ouders om een gezond lunchpakket mee te geven aan hun kind. Ouders worden zo nodig aangesproken op meegebrachte lunchpakketten en dranken van hun kind. Een gezonde lunch bestaat uit: volkorenbrood, halvarine, niet te veel of te vet beleg. Voor dranken gaan we uit van halfvolle melkdranken of dranken zonder suiker. Daarnaast vers fruit en groente.

Als kinderen jarig zijn krijgen ze een kleine traktatie vanuit school.Het vignet Gezonde school wordt beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Hiervoor moeten we voldoen aan de wettelijke eisen (basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Deze worden gecheckt door de GGD.